ELAN

elan

Access location:

ELAN is an annotation tool for audio and video recordings.

With ELAN, a user can add an unlimited number of textual annotations to audio and/or video recordings. An annotation can be a sentence, word or gloss, a comment, translation or a description of any feature observed in the media. Annotations can be created on multiple layers, called tiers. Tiers can be hierarchically interconnected. An annotation can either be time-aligned to the media or it can refer to other existing annotations. The content of annotations consists of Unicode text and annotation documents are stored in an XML format (EAF).

The program is available for Windows, Mac and Linux and source code is open for developers. Installation instructions and further details about the software can be found on the project website.

View resource description in all available languages

ELAN on ääni- ja videotallenteiden litterointi- ja annotointityökalu.

ELAN-ohjelman avulla käyttäjä voi lisätä ääni- tai videotallenteisiin rajoittamattoman määrän tekstimuotoisia annotaatioita. Annotaatio voi olla esimerkiksi virke, sana/glossi, kommentti, käännös tai minkä tahansa mediatallenteissa havaitun piirteen tai ominaisuuden kuvaus. Annotaatioita voi luoda useisiin kerroksiin (tier). Kerrokset voivat olla hierarkisissa suhteissa toisiinsa. Annotaatio voi olla joko sidottu mediatallenteiden aikajanaan tai se voi viitata muihin olemassa oleviin annotaatioihin. Annotaatioiden sisältö on Unicode-muotoista tekstiä ja annotaatiotiedostot tallennetaan XML-formaatissa (EAF).

Sovellus on saatavilla Windowsille, MacOSX:lle ja Linuxille ja myös lähdekoodi on avoimesti saatavilla kehittäjiä varten. Asennusohjeet ja lisätiedot löytyvät projektin verkkosivuilta.

You don’t have the permission to edit this resource.People who looked at this resource also viewed the following: