Donate Speech Corpus, version 1.0

View resource name in all available languages

Lahjoita puhetta -aineisto, versio 1.0

puhelahjat

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2020090321

Access location:

This resource is available for download in Kielipankki - The Language Bank of Finland, see Access location.

The Donate Speech Corpus (Puhelahjat) is a collection of speech recordings that accumulated during the Donate Speech campaign between 16.6.2020 and 14.9.2021. The resource is available via the download service of the Language Bank of Finland under restricted terms and conditions. The resource contains a total of about 3200 hours of speech recordings, out of which about 1600 hours have been transcribed. The resource also includes information about the elicitation tasks for which each of the speech samples was donated in the original campaign, and the background details that were voluntarily provided by speech donors.

Access to the resource may be granted for purposes related to language research or to the research and development of artificial intelligence.

For academic research use, the license terms and conditions (including the data protection terms and conditions) can be found at http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2022020223. Under this license, researchers may apply for access via the Language Bank Rights system.

The license terms and conditions concerning the use by private companies will be defined in a separate license agreement.

View resource description in all available languages

Tämä aineisto on saatavilla Kielipankin latauspalvelussa, ks. Access location.

Lahjoita puhetta -aineisto (Puhelahjat) versio 1 on kokoelma puhenäytteitä, jotka kertyivät Lahjoita puhetta -kampanjassa aikavälillä 16.6.2020-14.9.2021. Aineisto on rajoitetusti saatavilla Kielipankin latauspalvelussa. Aineisto sisältää noin 3200 tuntia puheäänitteitä, joista noin 1600 tuntia on litteroitu. Aineistossa on mukana myös tiedot kampanjasovelluksessa kuhunkin puhenäytteeseen liittyneistä tehtävistä sekä puhettaan lahjoittaneiden ihmisten vapaaehtoisesti ilmoittamat taustatiedot.

Puhelahjat-aineistoa voidaan luovuttaa Kielipankista tarkoituksiin, jotka liittyvät kielentutkimukseen tai tekoälyn tutkimukseen ja kehittämiseen.

Akateemisen tutkimuskäytön osalta aineiston käyttöehdot ja tietosuojaehdot löytyvät osoitteesta http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2022020221. Tutkijoilla on mahdollisuus hakea lisenssin mukaisilla ehdoilla pääsyä aineistoon Kielipankin oikeudet -palvelun kautta.

Yrityksissä tapahtuvaa käyttöä koskevat ehdot määritellään erillisillä lisenssisopimuksilla.

You don’t have the permission to edit this resource.