Corpus of Translated Finnish, Korp

View resource name in all available languages

Käännössuomen korpus, Korp

kaannossuomi-korp

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019100801

Access location:

The Corpus of Translated Finnish has been compiled in 1999 in the University of Eastern Finland (University of Joensuu at the time and it's School of Translation Studies) in the project Translation Universals led by professor Anna Mauranen.

The corpus comprises two parts: texts originally written in Finnish and texts tranlated into Finnish from different languages. The following text types are represented in the corpus: academic texts, literature, childrens' literature, biography, popular literature and fiction, detective fiction and popular science.

The paragraphs have been scrambled within each text.

View resource description in all available languages

Käännössuomen korpus on koostettu vuonna 1999 nykyisessä Itä-Suomen yliopistossa (silloisessa Joensuun yliopistossa sen kansainvälisen viestinnän laitoksella) Suomen Akatemian professori Anna Maurasen johtamassa tutkimushankkeessa Käännössuomi ja kääntämisen universaalit.

Korpus sisältää kaksi osaa: aluperin suomeksi kirjoitettua kieltä (alkusuomi) ja eri kielistä käännettyä kieltä (käännössuomi). Seuraavat tekstilajit ovat edustettuina aineistoissa: akateemiset tekstit, kaunokirjallisuus, lastenkirjallisuus, biografia, populaarikirjallisuus, viihdekirjallisuus, dekkarikirjallisuus ja tietokirjallisuus.

Kappaleet on sekoitettu kunkin tekstin sisällä.

You don’t have the permission to edit this resource.