Corpus of Historical American English - Kielipankki

COHA

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2017061924

The Corpus of Historical American English (COHA) contains about 385 million words and 115 000 texts from the years 1810-2009. Each decade has roughly the same balance of fiction, popular magazine, newspaper, and non-fiction books.

License: The corpus is available for searching by logged-in staff and students of the FIN-CLARIN member organizations via the Korp interface at Kielipankki. Additionally, researchers in the FIN-CLARIN member organizations can obtain access to the full data set by submitting an application and a research plan via Language Bank Rights (lbr.csc.fi).

View resource description in all available languages

Historiallisen amerikanenglannin korpus COHA sisältää noin 385 miljoonaa sanetta ja 115 000 tekstiä vuosilta 1810-2009. Kultakin vuosikymmeneltä on mukana suunnilleen yhtä paljon fiktiota, aikakauslehtitekstiä, sanomalehtitekstiä ja kirjoja (pl. fiktio).

Lisenssi: Korpus on saatavilla Korp-palvelun kautta FIN-CLARINin jäsenorganisaatioiden tunnuksilla kirjautuneille henkilökunnan edustajille ja opiskelijoille. Lisäksi FIN-CLARINin jäsenorganisaatioiden tutkijat voivat saada pääsyn kokotekstiaineistoon lähettämällä hakemuksen ja tutkimussuunnitelman Kielipankin oikeudet -palvelun kautta (lbr.csc.fi).

You don’t have the permission to edit this resource.