Corpus of Early Modern English Statutes 1491-1707

View resource name in all available languages

Englannin lakikielen korpus 1491-1707

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016082301

Statutes and proclamations of the British parliament, the majority of which are from the 16th and the 17th century. There are two versions of the corpus: one consisting of the transcripts of the statutes and proclamations in their original linguistic form and another one containing the transcripts normalized according to the present-day orthography (all in all 54 rtf and txt files).

View resource description in all available languages

Englannin lakikielen korpus sisältää Britannian parlamentin säädöksiä ja proklamaatioita lähinnä 1500- ja 1600-luvuilta. Korpuksesta on kaksi versiota: alkuperäisen kieliasun mukainen litteraatti sekä nykyortografian mukaiseksi normalisoitu versio (yhteensä 54 rtf- ja txt-muotoista tiedostoa).

You don’t have the permission to edit this resource.