Classics of Finnish Literature, Kielipankki Version

View resource name in all available languages

Suomalaisen kirjallisuuden klassikoita, Kielipankki-versio

SKK

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-20140730186

Access location:

This resource contains works of established Finnish authors published from 1880s to 1940s. The corpus includes prose fiction, plays, poetry and aphorisms. Some poems were written originally in Swedish and only the Finnish translations are provided. The texts are usually not based on the first editions of the corresponding works but to more recent editions that had been modernized to some extent into formats that are typical of collections of selected works. However, only the original year of publication is provided of each work.

The corpus is based on texts that were donated approximately from the year 1990 onwards by a company that was publishing electronic books at that time. The content that did not originally include metadata was converted and included in the electronic materials archived at Kotus. In 2006, the corpus was published in the Kaino service of Kotus to the extent that was allowed by copyrights. Some works that became free of copyright were also included at a later stage.

Works by the following authors are included: Juhani Aho, Minna Canth, Jalmari Finne, Arvid Järnefelt, Uuno Kailas, Kaarlo Kramsu, Maiju Lassila, Joel Lehtonen, Eino Leino, Väinö Linnankoski, Teuvo Pakkala, Juhani Siljo, Edith Södergran (Finnish translation by Uuno Kailas), Kyösti Wilkuna.

The corpus is available via the Korp service in Kielipankki - the Language Bank of Finland, http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016081601.

View resource description in all available languages

Suomalaisen kirjallisuuden klassikoita -korpuksessa on asemansa vakiinnuttaneiden suomalaisten kaunokirjailijoiden teoksia 1880-luvulta 1940-luvulle. Mukana on erityyppistä proosaa ja näytelmiä sekä lyriikkaa ja aforismeja. Alun perin suomeksi kirjoitettujen teosten lisäksi korpukseen sisältyy joitain etenkin ruotsista tehtyjä runokäännöksiä. Tekstit eivät yleensä pohjaudu teosten ensipainoksiin, vaan osin tuntuvasti myöhempiin, kieliasultaan useimmiten jonkin verran modernisoituihin valittujen tai koottujen teosten kaltaisiin editioihin. Kustakin teoksesta on kuitenkin mainittu ainoastaan sen alkuperäinen julkaisuvuosi.

Korpuksen pohjana olevat tekstit saatiin noin vuodesta 1990 alkaen lahjoituksina sähkökirjoja tuolloin valmistaneelta yritykseltä. Varsinaisia metatietoja vailla ollut aineisto konvertoitiin osaksi Kotuksen silloisia sähköisiä aineistoja. Vuonna 2006 korpus julkaistiin Kotimaisten kielten keskuksen aineistopalvelu Kainossa siltä osin kuin tekijänoikeudet tämän mahdollistivat. Joitain myöhemmin vapautuneita teoksia on sittemmin liitetty korpukseen.

Korpukseen sisältyy seuraavien kirjailijoiden teoksia: Juhani Aho, Minna Canth, Jalmari Finne, Arvid Järnefelt, Uuno Kailas, Kaarlo Kramsu, Maiju Lassila, Joel Lehtonen, Eino Leino, Väinö Linnankoski, Teuvo Pakkala, Juhani Siljo, Edith Södergran (suom. Uuno Kailas), Kyösti Wilkuna.

Korpus on saatavilla Kielipankin Korp-alustalla, http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016081601.

You don’t have the permission to edit this resource.
  • TDT alpha
  • FiNER