The Nordica Digital Archive

View resource name in all available languages

Nordican digitaalinen arkisto

NorDiga

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016032401

Access location:

The Nordica digital archive (NorDiga) is an electronic corpus of spoken language data (documentation, recordings and transcriptions) that during the years has been collected in Scandinavian languages at the University of Helsinki.

The archive will be published also at Kielipankki - The Language Bank of Finland (www.kielipankki.fi).

View resource description in all available languages

Nordican digitaalinen arkisto (NorDiga) on elektroninen puhekieliaineistojen kokoelma (dokumentointia, äänityksiä ja litterointeja), joka on vuosien aikana kerätty pohjoismaisten kielten oppiaineessa Helsingin yliopistossa.

Arkisto julkaistaan myös Kielipankissa (www.kielipankki.fi).

You don’t have the permission to edit this resource.