Samples of Northern Saami

View resource name in all available languages

Pohjoissaamen näytekorpus

giellagas-north

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-201407302

Access location:

The corpus contains audio samples of spoken Northern Saami dialects (Sea Saami, Finnmark Saami and Torne Saami). It is available in LAT (https://lat.csc.fi/).

Each audio file contains one interview. The material has been morphologically glossed and the transcripts have been translated into Finnish and English.

log
26.11.2018 link http://islrn.org/resources/356-104-121-502-6 removed

View resource description in all available languages

Korpus sisältää ääninäytteitä puhutun pohjoissaamen murteista (merisaame, ruijansaame ja tornionsaame). Se on julkaistu LATissa (https://lat.csc.fi/).

Jokainen äänitiedosto sisältää yhden haastattelun. Aineisto on glossattu morfologisesti ja litteraateista on tehty suomen- ja englanninkieliset käännökset.

log
26.11.2018 linkki http://islrn.org/resources/356-104-121-502-6 poistettu

You don’t have the permission to edit this resource.