Samples of Northern Saami

View resource name in all available languages

Pohjoissaamen näytekorpus

giellagas-north

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-201407302

http://islrn.org/resources/356-104-121-502-6

Access location:

The corpus contains audio samples of spoken Northern Saami dialects (Sea Saami, Finnmark Saami and Torne Saami). It will be published in LAT (https://lat.csc.fi/).

Each audio file contains one interview. The material has been morphologically glossed and the transcripts have been translated into Finnish and English.

View resource description in all available languages

Korpus sisältää ääninäytteitä puhutun pohjoissaamen murteista (merisaame, ruijansaame ja tornionsaame). Se julkaistaan LATissa (https://lat.csc.fi/).

Jokainen äänitiedosto sisältää yhden haastattelun. Aineisto on glossattu morfologisesti ja litteraateista on tehty suomen- ja englanninkieliset käännökset.

You don’t have the permission to edit this resource.