Plenary Sessions of the Parliament of Finland, Kielipankki LAT Version 1

View resource name in all available languages

Eduskunnan täysistunnot, Kielipankin LAT-versio 1

eduskunta-v1-lat

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2017122021

Access location:

This initial LAT version of the plenary sessions is available in Kielipankki, the Language Bank of Finland (LAT service). This version contains some reduced video recordings of the plenary sessions of the Parliament of Finland from 10.09.2008 to 1.7.2016 and the first version of the transcriptions aligned with the videos. However, only about half of the sessions are available because the LAT service imposes a size limit for files.

Further information about the alignment process and other corpus versions: see http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-201407305.

View resource description in all available languages

Eduskunnan täysistunnoista tehty ensimmäinen LAT-versio sisältää ajalla 10.09.2008 - 1.7.2016 pidettyjen eduskunnan täysistuntojen videotallenteiden pienennetttyjä versioita sekä kyseisiin videoihin kohdistettujen transkriptioiden ensimmäiset versiot. Aineisto on tarjolla LAT-palvelun kautta. Täysistunnoista on kuitenkin saatavilla vain osa, koska tiedostoja koskee LAT-palvelussa kokorajoitus.

Lisätietoa kohdistuksesta ja muut korpusversiot: ks. http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-201407305.

You don’t have the permission to edit this resource.