Plenary Sessions of the Parliament of Finland, Kielipankki Korp Version 1.1

View resource name in all available languages

Eduskunnan täysistunnot, Kielipankin Korp-versio 1.1

eduskunta-v1-korp

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2017020202

Access location:

The corpus, containing the first version of the transcriptions of of the plenary sessions of the parliament of Finland from 10.09.2008 to 1.7.2016, is available in Kielipankki, the Language Bank of Finland (Korp service), see Access location.

Part of the corpus is available also in LAT service. Korp search results have a link to the LAT version of the session if it exists. The transcriptions are based on Finnish language model, so Swedish speeches have mostly been recognized as foreign words.

View resource description in all available languages

Aineisto sisältää ajalla 10.09.2008 - 1.7.2016 pidettyjen eduskunnan täysistuntojen videotallenteista tehtyjen transkriptioiden ensimmäisen version. Tekstimuotoinen aineisto on saatavilla Kielipankin Korp-palvelussa, ks. Access location.

Osa aineistosta on tarjolla myös LAT-palvelussa. Hakutuloksissa on tällöin linkki istunnon LAT-versioon. Transkriptiot perustuvat suomen kielimalliin, joten ruotsinkieliset puheenvuorot ovat tunnistuneet enimmäkseen vierassanoiksi.

You don’t have the permission to edit this resource.
  • TDT alpha