Hundred Finnish Linguistic Life Stories

View resource name in all available languages

Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa

sata-suom

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019092003

More information about the project is available at https://blogs.helsinki.fi/100finnish/

View resource description in all available languages

Hankkeessa on haastateltu yli sataa suomalaista eri puolilta Suomea. Haastateltavat ovat 6–104-vuotiaita miehiä ja naisia eri sosiaaliryhmistä. He edustavat paitsi eri puolella Suomea puhuttavia suomen ja ruotsin kielimuotoja, myös muunkielisiä väestöryhmiä.

Haastateltavien valinnassa on otettu huomioon väestöpainotettu alueellinen edustavuus siten, että nyky-Suomen kielellinen moninaisuus saadaan näkyviin. Hankkeessa on haastateltu siis paitsi suomen- ja ruotsinkielisiä, myös saamenkielisiä sekä perinteisten vähemmistökielten (karjala, romani, viittomakielet, tataari, jiddiš) ja muiden kielivähemmistöjen (venäjä, viro, somali, englanti, arabia, kurdi, kiina, albania, thai, vietnam, turkki) edustajia.

Haastattelun teemat liittyvät kunkin ihmisen asuinhistoriaan, perheeseen, elämänvaiheisiin ja niihin liittyvään kielimaisemaan, käsityksiin omasta kielenkäytöstä ja kielitaidosta sekä eri kieliin ja kielimuotoihin liittyviin asenteisiin.


Haastattelut on tehty pääosin suomeksi. Ruotsinkieliset on haastateltu ruotsiksi.

Aineistot julkaistaan Kielipankissa Korp-konkordanssipalvelussa korp.csc.fi suomenkieliset 90 haastattelua Korpin suomenkielisessä ja ruotsinkieliset ruotsinkielisessä osastossa.

Aineistot julkaistaan lisäksi LAT-palvelussa.

Aineisto koostuu haastattelun tallenteista, jotka ovat joko videoita tai äänitiedostoja sekä näiden litteraatioista. Aineistoon sisältyy lisäksi valokuvia.

Kaiken kaikkiaan haastatteluja on 131 kappaletta, joista 100 muodostaa aineiston taustumuuttujien suhteen tasapainotetun ydinaineiston. Kielipankissa julkaistava aineisto on sen vuoksi kaksioisainen: ydinaineisto Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa ja lisäksi 31 ainestoa täydentävää elämäkertaa julkaistaan erillisenä aineistona.

Ruotsinkielinen osuus ydinaineistosta on saatavilla Kielipankin lisäksi myös Svenska Litteratursällskapetin kautta, lisätietoja: https://www.sls.fi/sv

Lisätietoja projektista löytyy sivulta https://blogs.helsinki.fi/100suomalaista/

You don’t have the permission to edit this resource.