Finnish Supreme and Supreme Administrative Court decisions from 1980-2018 in Swedish, downloadable version

View resource name in all available languages

Korkeimman oikeuden ja Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä vuosilta 1980-2018 ruotsiksi, latausversio

semfinlex-kko-kho-sv-2018-vrt

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019052701

Access location:

Finnish Supreme Court (KKO) decisions in Swedish from 1980-2018 and Supreme Administrative Court (KHO) decisions from 2001-2018 in Swedish. The decisions are available in vrt format.

KKO decisions: 5688. KHO decisions: 2603. For most decisions, the language used in court has been Finnish. In that case, the document contains just an abstract in Swedish.

View resource description in all available languages

Korkeimman oikeuden (KKO) päätöksiä vuosilta 1980-2018 ruotsiksi ja Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksiä vuosilta 2001-2018 ruotsiksi. Päätökset ovat vrt-muodossa.

KKO:n päätöksiä on 5651 ja KHO:n päätöksiä on 2603. Suurimmassa osassa päätöksistä oikeudenkäynnin kieli on ollut suomi. Tällöin dokumentti sisältää pelkän ruotsinkielisen tiivistelmän.

You don’t have the permission to edit this resource.