Finnish Supreme and Supreme Administrative Court decisions from 1980-2018, downloadable version

View resource name in all available languages

Korkeimman oikeuden ja Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä vuosilta 1980-2018, latausversio

semfinlex-kko-kho-2018-vrt

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019042612

Access location:

Finnish Supreme Court (KKO) decisions in Finnish and Swedish from 1980-2018 and Supreme Administrative Court (KHO) decisions from 1987-2018 in Finnish and from 2001-2018 in Swedish. The decisions are available in vrt format.

KKO decisions: 5651 in Finnish and 5688 in Swedish. KHO decisions: 7633 in Finnish and 2603 in Swedish. For most decisions, the language used in court has been Finnish. In that case, the Finnish version contains the whole decision and the Swedish version just an abstract. For the rest of decisions, it's the opposite.

View resource description in all available languages

Korkeimman oikeuden (KKO) päätöksiä vuosilta 1980-2018 suomeksi ja ruotsiksi ja Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksiä vuosilta 1987-2018 suomeksi ja vuosilta 2001-2018 ruotsiksi. Päätökset ovat vrt-muodossa.

KKO:n päätöksiä on 5651 suomeksi ja 5688 ruotsiksi. KHO:n päätöksiä on 7633 suomeksi ja 2603 ruotsiksi. Suurimmassa osassa päätöksistä oikeudenkäynnin kieli on ollut suomi. Tällöin suomenkielinen versio sisältää koko päätöstekstin ja ruotsinkielinen pelkän tiivistelmän. Muissa päätöksissä tilanne on päinvastainen.

You don’t have the permission to edit this resource.