Finnish Parliament original statutes from 1920-2018, Korp version (Finnish-Swedish parallel corpus)

View resource name in all available languages

Eduskunnan alkuperäissäädöksiä vuosilta 1920-2018, Korp-versio (rinnakkaiskorpus)

Ursprungliga författningar av Riksdagen från 1920-2018,Korp-versionen (parallellkorpus)

semfinlex-par-2018-korp

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019042605

Access location:

A collection of Finnish Parliament original statutes in Finnish and Swedish from 1920-2018. The statutes are available in the Language Bank of Finland Korp service korp.csc.fi

NB! 2019-09-13 Discrepancies in dependency parses of the Finnish data: The dependency parses and relations differ significantly from the parses in other corpora parsed earlier with the same parser. We are investigating the issue.

View resource description in all available languages

Valikoima Eduskunnan alkuperäissäädöksiä suomeksi ja ruotsiksi vuosilta 1920-2018. Aineisto on julkaistu Kielipankin konkordanssipalvelussa korp.csc.fi.

HUOM! 2019-09-13: Aineiston suomenkielisen osuuden dependenssijäsennykset ja -relaatiot poikkeavat merkittävästi muiden samalla jäsentimellä jäsennettyjen aineistojen jäsennyksistä. Selvitämme asiaa.

Ett urval av ursprungliga författningar av Riksdagen på finska och svenska från 1920-2018. Författningarna är tillgängliga i Korp servicen korp.csc.fi

NB! 2019-09-13 Discrepancies in dependency parses of the Finnish data: The dependency parses and relations differ significantly from the parses in other corpora parsed earlier with the same parser. We are investigating the issue.

You don’t have the permission to edit this resource.