Corpus of Translated Finnish

View resource name in all available languages

Käännössuomen korpus

kaannossuomi

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019100801

The Corpus of Translated Finnish has been compiled in 1999 in the University of Eastern Finland (University of Joensuu at the time and it's School of Translation Studies) in the project Translation Universals led by professor Anna Mauranen.

The corpus comprises two parts: texts originally written in Finnish and texts tranlated into Finnish from different languages. The following text types are represented in the corpus: academic texts, literature, childrens' literature, biography, popular literature and fiction, and detective fiction. The size of the subcorpus of texts originally written in Finnish is 3 773 025 words and the subcorpus of texts translated into Finnish is 5 826 951 words.

View resource description in all available languages

Käännössuomen korpus on koostettu vuonna 1999 nykyisessä Itä-Suomen yliopistossa (silloisessa Joensuun yliopistossa sen kansainvälisen viestinnän laitoksella) Suomen Akatemian professori Anna Maurasen johtamassa tutkimushankkeessa Käännössuomi ja kääntämisen universaalit.

Korpus sisältää kaksi osaa: aluperin suomeksi kirjoitettua kieltä (supisuomi) ja eri kielistä käännettyä kieltä (käännössuomi). Seuraavat tekstilajit ovat edustettuina aineistoissa: akateemiset tekstit, kaunokirjallisuus, lastenkirjallisuus, biografia, populaarikirjallisuus, viihdekirjallisuus ja dekkarikirjallisuus. Supisuomen aineiston laajuus on yhteensä 3 773 025 sanaa ja käännössuomen aineisto 5 826 951 sanaa.

Korpus tullaan julkaisemaan Kielipankissa Korp-konkordanssipalvelussa (csc.korp.fi) ja latauspalvelussa (csc.korp.fi/download)

You don’t have the permission to edit this resource.
People who looked at this resource also viewed the following:
Resources from the same creators