Corpus of Finnish Sign Language

View resource name in all available languages

Suomalaisen viittomakielen korpus

CFinSL

Finnish Sign Language material collected in the CFINSL project. The material consists of video files (discussions and narratives of two signers) and the annotations of the videos in ELAN format as well as the metadata about the signers and the content and format of the videos.

The corpus will be available in Kielipankki, The Language Bank of Finland.

View resource description in all available languages

Suomalaisen viittomakielen materiaali, joka on kerätty projektissa CFINSL (Suomen viittomakielten korpukset). Materiaali sisältää videotiedostoja (kahden viittojan keskustelua ja kerrontaa), niiden ELAN-ohjelmalla tuotettuja annotaatiotiedostoja ja metadataa viittojista sekä materiaalin sisällöstä ja muodosta.

Korpus on tulossa saataville Kielipankn kautta.

You don’t have the permission to edit this resource.
  • ELAN